Nelfo Integrator

Den eneste løsningen for dokumentasjon elektrobedriften trenger

Nelfo Integrator

Den eneste løsningen for dokumentasjon elektrobedriften trenger

Nelfo Integrator er totalløsningen som dekker elektrobedriftens behov for dokumentasjon. Moderne appløsninger gjør dokumentasjonsjobben sikrere og enklere.

Nelfo Integrator består av fem moduler som sammen dekker alle dokumentasjonsbehovene i din elektrobedrift.

Internkontroll egen bedrift (NIK)

Spar tid og kostnader ved å samle alle relevante prosedyrer, sjekklister og dokumenter som bedriften din har behov for i arbeidet med HMS og internkontroll i egen bedrift og hos kunden. Dekker elektrobransjens behov for dokumentasjon, personsikkerhet, anleggssikkerhet, sluttkontroller og samsvarserklæring.

Kvalitetssikring (KS)

Verktøyet for å oppfylle krav om kvalitet som stilles av kunder, samarbeidspartnere og bedriften selv. Inneholder blant annet prosedyrer, sjekklister, tabeller og dokumentmaler. Innholdet er utviklet for å passe spesielt godt til bedrifter innen elektro.

Internkontroll kunde (IKK)

Systemet som kan tilpasses periodisk kontroll og verifikasjon av dine kunders el-anlegg. Modulen inkluderer sjekklister, måleprotokoller, og etablering og håndtering av avvik og status. Bygg opp og tilpass egne sjekklister som kan brukes flere ganger fra kontroll til kontroll.

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Kravet til formalisert og tilgjengelig dokumentasjon på byggeoppdrag øker. Dette verktøyet hjelper deg å lage den pålagte brukerdokumentasjonen som kreves ved overlevering av byggeoppdrag.

Krav fra plan- og bygningsloven (PBL)

Bedrifter med godkjenning for ansvarsrett skal ha et styringssystem for oppfyllelse av krav i Plan- og bygningsloven. Dette styringssystemet tar for seg alle elementene som er nødvendig i henhold til lov og forskrifter.

Kom i gang - raskt og enkelt

La oss ta en gratis og uforpliktende samtale om hvordan våre løsninger kan hjelpe din bedrift med å få kontroll på dokumentasjonen.