Eric Sundby er mannen som trår støttende til når håndverksbedrifter trenger hjelp  med strenge kontroller og vanskelig dokumentasjonsarbeid.

Eric har 20 års bred erfaring med internkontroll og systemer som hjelper håndverkernes jobb.

Siden april 2020 har han jobbet som forretningsutvikler i Håndverksdata. Han motiveres av å gjøre vanskelige ting enkle for kundene våre.

Eric Sundby leverer tjenester som teller og gjør hverdagen enklere for håndverksbedrifter.

– Jeg vil jobbe for Håndverksdata fordi jeg mener vi har de riktige verdiene og ambisjonene: Å gjøre kundens og håndverkernes arbeid mye enklere og mer effektivt. Dette er det viktigste vi gjør, sier han. 

Årlig systemrevisjon

En av tjenestene som Håndverksdata tilbyr er å bistå med årlig revisjon av internkontroll, kvalitetskontroll og bedriftens helse, miljø og sikkerhet. 

Årlig systemrevisjon, prosessen der bedriftene dokumenterer at de bruker strømmen på en trygg og sikker måte, er krevende. Eric forteller at våre kunder ofte er svært fornøyde med at han hjelper til med å lette byrden for dem.

– Mange er motiverte for å få revisjonen i havn. De er ikke like motiverte for arbeidsmengden det medfører, sier han.

Han forklarer at en mellomstor bedrift kan ha mellom 70 og 100 unike prosedyrer som må sjekkes. Det kan være snakk om flere dager med kontorarbeid som mange gruer seg til eller utsetter. Derfor blir de fornøyde når de finner ut at de kan få hjelp av Håndverksdata til oppgaven.

– Håndverksdata styrer gjennomgangen og klarerer prosedyrene. Bedriften trenger kun å bidra hvis vi har spørsmål, og dette gjør jobben deres mye mindre, smiler Eric. 

Han anslår at 50-60% av kundene bestiller revisjon hvert år. 

– Da vet de at vi tar hånd om jobben for dem og at vi ringer dem hvis de trenger en sjekk, sier Eric. Han understreker likevel at det viktigste for ham ikke er at alle kundene kjøper årlig systemrevisjon fra Håndverksdata, men at jobben blir gjort.

– Ikke dropp å gjøre jobben, for det er kritisk at revisjonen gjennomføres. Det er en helt unødvendig ting å bli tatt på, sier han.

Bedrifter kan noen ganger nedprioritere revisjonen, fordi de heller prioriterer å gjøre inntektsbringende arbeid hos kundene sine. Eric forklarer at dette ikke er en god langsiktig strategi. 

– Hvis man mister autorisasjonen som følge av at man ikke har fulgt påleggene fra lover og forskrifter, blir det verken flere kunder eller mer penger, advarer han.

Tjenester som teller

Eric forteller at Håndverksdata ofte redder kundene fra anmerkninger og avvik fra kontrollmyndighetene.

– Vi har opplevd at kunden har kontaktet oss samme dag som tidsfristen utgår. Håndverksdata klarte likevel å ordne revisjonen, slik at bedriften følger alle lover og forskrifter, smiler han fornøyd. 

Eric anbefaler likevel ikke Håndverksdatas kunder å vente lenge med å ta kontakt.

– Si ifra med en gang dere får fristen for tilsynet, ber han. 

Håndverksdata lager også årlige avtaler der systemet alltid er revidert, og dette er en tjeneste mange av kundene er fornøyd med.

Flere forenklende muligheter

Håndverksdata kan også bistå med søknad om sentral godkjenning. Bedrifter i byggebransjen godkjennes ved å vise at innehar faglige kvalifikasjoner og rutiner for kvalitetssikring. Eric forklarer at det er lett å forstå behovet for bistand.

– De må være svært nøyaktige og levere inn mye dokumentasjon. Saksbehandlingstiden er lang og hvis de oppgir feil informasjon, så havner de bakerst i køen igjen, advarer Eric.

Bedrifter i byggebransjen kan trenge nye søknader eller fornye sine gamle. Håndverksdata tar ansvar for prosessen og følger søknaden helt til innlevering til direktorater for byggkvalitet.

Eric er vet at tjenestene Håndverksdata tilbyr effektiviserer og forenkler dagen til mange håndverkere. 

– Da kan de gjøre mer av sin jobb og vi leverer tjenestene de trenger, avslutter han fornøyd.

Håndverkernes beste venn

Håndverksdata har i mer enn 40 år utviklet datasystemer for håndverkere. I dag benytter mer enn 15 000 håndverkere våre mobile løsninger.

Vil du vite mer om hvordan vi kan gjøre firmadriften din enklere og tryggere? Legg igjen kontaktinformasjon, så kontakter vi deg for en hyggelig og uforpliktende prat.